Chytré hodinky budou umět najít první příznaky demence

Britská nezisková organizace věnující se demenci nedávno oznámila, že ve spolupráci s výzkumným ústavem Alzheimer’s Research UK chystá celosvětový projekt věnovaný včasné detekci prvních příznaků demence coby neurodegenerativního onemocnění. Včasné diagnostice mají ve velké míře pomoci právě chytré hodinky.

Co v článku najdete:

Demence se připravuje i dvacet let

U léčení neurodegenerativních onemocnění, jakým je například i Alzheimerova choroba, je velmi důležité objevit příznaky včas. Čím dříve se nasadí medikace, tím lépe je nemoc zastavitelná (nikoliv léčitelná). A v čím dřívějším stádiu se nemoc zastaví, tím méně postihne pacienta i jeho okolí.

V současnosti se ví, že neurodegenerativní choroby se v mozku připravují i dvacet let, než se projeví první vnější příznaky, než si jich okolí dokáže všimnout nebo než sám pacient něco zaznamená. A vědci doufají, že se jim podaří analýzou kombinovaných dat odhalit první vnitřní příznaky nemoci ještě dlouho předtím, než se vyskytnou vnější symptomy.

Tip: podívejte se, jaké chytré hodinky vybrat.

Začínající nemoc odhalí kombinace dat

Analyzovat se budou zdravotní data z chytrých hodinek, jako je srdeční rytmus, průběh chůze (rytmus a motorika) nebo průběh spánku. K tomu budou přibrána data z telefonních hovorů a z různých aplikací, kde se budou brát v potaz změny v rytmu řeči a v používaných slovech, jinými slovy v tzv. řečových vzorcích, navíc i motorika pohybu po obrazovce telefonu apod.

Bill Gates nebo Foods Charitable Foundation

Takový projekt vyžaduje spoustu financí, musí se vybudovat rozsáhlá analytická síť, zapojeno bude mnoho lidí, kteří budou zkoumat data od milionů účastnících se dobrovolníků.  Výzkum je sice teprve na začátku, Bill Gates nebo Foods Charitable Foundation však věnovali vysoké částky, aby se iniciativa vůbec mohla rozjet. Celkem zajistí 67 milionů liber, ovšem cílem je získat alespoň 100 milionů liber do roku 2030. Částka se použije zejména k investicím do rozsáhlé diagnostické sítě.

Výzkum zaštítí i britská vláda

S výzkumem pomůže i britská vláda, zaštiťuje totiž nábor dobrovolníků, a to kampaní s názvem Accelerating Detection of Disease (Urychlení rozpoznání nemoci). Z řad dobrovolníků je potřeba vytvořit skupinu cirka milionu lidí, kteří budou souhlasit s poskytováním základních zdravotních dat, ale také biologických vzorků, pravidelně budou docházet na podrobná vyšetření.

A pak je nutné mít ještě další minimálně čtyři miliony dobrovolníků, od nichž se budou pouze sbírat zdravotní data z chytrých hodinek, ideálně po mnoho let. Podle průzkumů, které si vědci u veřejnosti provedli, se ukazuje, že 85 % dospělých Britů by se projektu chtělo tímto způsobem zúčastnit.

Demence už nebude strašákem

Výzkumníci dokonce vyjádřili velkou naději v tom, že by měli být v budoucnu schopní různé druhy demence zachytit natolik brzy, že by se při pravidelném podávání léčiv tyto nemoci v podstatě již nedokázaly plně „rozjet“. Díky tomu by se mohlo podařit neurodegenerativní demence vystrnadit ze škatulky strašáků.

Chytré hodinky mají velký potenciál

Chytré hodinky evidentně ještě neukázaly celý svůj potenciál. Teď už ale víme, že díky schopnosti poměrně detailně sledovat základní zdravotní údaje, jakými je srdeční rytmus, EKG, tlak nebo saturace krve kyslíkem, je možné začít s většími smartwatch projekty ohledně včasné detekce zdravotních problémů.

To povede nejen k lepším výsledkům včasné léčby, ale zejména k výrazným úsporám ve zdravotnictví a třeba i ve zdravotním pojištění. Navíc se ukazuje, že jakmile se síť pro analýzu zdravotních dat z hodinek a speciálních digitálních dat z aplikací či telefonů jednou vybuduje, nadále půjde o velmi levný způsob odhalení prvních příznaků nemoci, a jistě nejen demence nebo arytmie.

Informace jsme našli na webu Nursingtimes.net

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here